Naslovna slatina.net

slatina.net

Telefonske žice bruje

Nama je doma kod kuće zazvonijo telefon. Moj tata je dignijo sluju i rekao je: „Ko smeta?“ To je bijo moj dida sa Šolte. Dida je kroz sluju rekao: „Di si, zete? Šta se radi?“ Tata je rekao: „A evo, priča se na telefon! Drago mi je čut da si dobre volje!“ Dida je rekao: […]

Nestašne olovke

Mi smo u školi pisali kontrolni iz prirode. Ja i moj drug Dino smo sidili u prvoj klupi. Učiteljica Smilja je sidila u svojoj. U razredu je bila mrkla tišinčuga i dumaona. Onda je meni ispala olovka na pod. Onda sam ja slegnijo se po nju. Onda sam ja ispod klupe usput poćirijo u roza […]

Izlet u Zagreb

Ja sam bijo u spavaćoj. Onda sam ja zašuškao jorgan priko mamine i tatine postelje. Onda sam ja stao na podan kreveta. Onda sam ja ukočijo se u stavu mirno. Onda sam ja stavijo desnu ruku na prsi. Onda sam ja ispružijo dlan priko srca. Onda sam ja tako ukipan gledao drito u postelju i […]

Dolće garbo

Moj dida sa Šolte je došao kod nas doma u posjetu. Tata i dida su sidili u primaćoj i gledali su televiziju. Na televiziji su neki barbe i tete pričali o precjedničkim izborima. Mama je u kužini namištala stol za večeru. Ja sam na tapetiću igrao se sa robokapom. Onda je tata didu pitao: „Šta […]

Početak škole

Nama je u školi bijo prvi dan škole. Ona učiteljica Smilja je stala isprid ploče i rekla je: „Draga dico, dobrodošli na prvi dan škole! Ja san vas došla samo pozdravit, a onda ću prepustit katedru sestri Meliti iz Gospe od Cukra da van održi sat vjeronauka!“ Onda je ona tuljanica Niveska pitala: „Skužajte, učiteljice, […]

Slučaj Stepinac

Mi smo bili kod mog dida na Šolti. Dida je u dvoru sidijo na lingeštulu i čitao je novine. Tata je sidijo za stolom i popravljao je sa kacavidom šuko šteker. Mama je sidila do njega i čistila je fažolete. Ja sam sidijo na podu u dvoru i slagao sam nogometne slije. Dida je okrenijo […]

JOSTA – njemački križanac u Slatini

02.07.2014. Josta je znanstveno stvoreni hibrid, odnosno križanac crnog ribizla (Ribes nigrum) i ogrozda (Ribes uva-crispa). Ime JO+STA dolazi od početnih slova dvije njemačke riječi Johannisbeere (crni ribizl) i Stachelbeere (ogrozd). Stvaranje ovog iznimno rodnog i ukusnog voća, započelo je davne 1922. godine, nastavljeno je sredinom pedesetih godina, a prve sadnice su izašle na tržište […]

Nevolje sa strancima

Moj dida sa Šolte je sidijo u dvoru iza kuće i pušijo je španjulet. Plus je iz bićerina drinkao malu travaricu. Onda je dida rekao: „Sićan se ka sad onog dana kad me komandir čete posla u izvidnicu…“ Mama je fljasnila se po čelu i rekla je: „Ajme majko, krenija je…“ Tata je zakolutačijo sa […]