U isto vrijeme

103
0

blog_jelena_kastanetiNebrojive zvijezde se skrivaju po nebu.
I toliko zrnaca pijeska se rasipa po različitim prstima.
I mnoge kapi tvore nešto više od sebe.
I milijarde srca zakuca u isto vrijeme.
I u isto vrijeme isto ih toliko zašuti.
I u toj tišini, samo si ti – sav moj svijet.

 

(103)