Pišem ti

106
0

blog_jelena_kastanetiPišem ti,
kao da nikada prije baš nikome pisala nisam.
Pišem ti,
kao da nikada prije nitko nije pisao baš tebi,
Pišem ti,
kao da nitko nikome baš nikada pisao nije.
Pišem ti,
kao da znaš.
Pišem ti,
kao da osjećaš.
Pišem ti,
kao da čitaš.

 

(106)