Naslovna Politika

Politika

Obavijest vlasnicima plovila unutarnje plovidbe

Podatke o plovilima potrebno je dopuniti do 02. srpnja 2022. godine Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture ponovno poziva sve vlasnike plovila unutarnje plovidbe, u nadležnosti lučkih kapetanija u Sisku, Osijeku, Slavonskom Brodu i Vukovaru, da ažuriraju podatke o plovilima koja koriste i/ili se nalaze u njihovom vlasništvu. Naime, kao što smo i najavili u ožujku […]

Potpora pčelarima zbog pomora pčelinjih zajednica

Ministarstvo poljoprivrede je u četvrtak, 26. svibnja 2022. godine, u postupak e-savjetovanja uputilo Program potpore pčelarima za saniranje šteta uzrokovanih pomorom pčelinjih zajednica u 2022. godini. Riječ je o Programu vrijednom 1,2 milijuna kuna koji sadrži mjeru naknade izgubljene dobiti pčelarima zbog prestanka proizvodnje uzrokovane pomorom pčelinjih zajednica tijekom travnja i svibnja ove godine. Provedbom […]

Građani su zabrinuti kako će se uvođenje eura iskoristiti za još jedno povećanje cijena

Hrvatska europarlamentarka Biljana Borzan danas je u zagrebačkoj Kući Europe predstavila rezultate svog istraživanja o stavovima građana prema uvođenju eura i pozvala Vladu na jačanje mjere kontrole kretanja cijena proizvoda. „Građani su zabrinuti oko ulaska Hrvatske u euro zonu, a više od polovice građana ne zna kako će se njihove plaće, krediti i cijene preračunati […]

Rastu površine pod vinovom lozom

Prema podacima Državnog zavoda za statistiku, u 2021. godini zabilježen je rast površina pod vinovom lozom u odnosu na 2019. godinu za 7% te one sada iznose 21.213 hektara. Tome cilju doprinijeli su programi Ministarstva poljoprivrede, u najvećoj mjeri oko 416 milijuna kuna vrijedan Nacionalni program pomoći sektoru vina za razdoblje od 2019. do 2023. […]

Osigurano 15 mil. kn za provedbu veterinarskih pregleda na gospodarstvima

Ovlaštene veterinarske organizacije provodit će veterinarske preglede na gospodarstvima od 01. lipnja do 31. listopada 2022. godine, a previđena sredstva za provedbu mjere tijekom 2022. godine osigurana su u iznosu od 15 milijuna kuna. Osim navedenog, u svrhu provedbe što kvalitetnijih i učinkovitijih pregleda gospodarstava Ministarstvo poljoprivrede je osiguralo i edukacije ovlaštenih veterinara koji će […]

145 milijuna kuna za modernizaciju šumarske i drvoprerađivačke djelatnosti

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je u petak, 13. svibnja 2022. godine, četvrti Natječaj za provedba tipa operacije 8.5.1 „Konverzija degradiranih šumskih sastojina i šumskih kultura“ vrijedan 45 milijuna kuna i treći Natječaj za provedbu tipa operacije 8.6.1 „Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u pridobivanju drva i šumskouzgojnim radovima“, vrijedan […]

Zakon o poljoprivrednom zemljištu

Hrvatski sabor je u petak, 13. svibnja 2022., usvojio Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivrednom zemljištu, njime su izvršene korekcije važećeg Zakona „Narodne novine“, br. 20/18, 115/18 i 98/19) koje će poboljšati primjenu istog, ubrzati raspolaganje, omogućiti dodjelu poljoprivrednog zemljišta onim korisnicima koji će se na poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu države baviti poljoprivrednom […]

U kriznoj 2021. hrvatske tvrtke donirale značajne količine hrane

U sklopu priprema za dodjelu priznanja “Najdonator” hrvatskim tvrtkama koje su prijavile najviše donirane hrane, objavljeni su podaci o ukupnim prijavljenim donacijama u prošloj, 2021. godini. Prema podacima Porezne uprave, prijavljenja prodajna vrijednost donirane hrane bez PDV-a u 2021. godini iznosila je 27.610.857,12 kuna. Radi se o smanjenju u odnosu na 2020. godinu, kada je […]