Naslovna slatina.net

slatina.net

Sanja Mrzljak: Dio tebe

Puklo mi je srce… Nejednako…. Većina je propala zbog tebe, maleni  djelići se razasuli… Što sad? Upozorenja nisam slušala. Pući će – rekli su. Boljet će –o, ni ne znaju koliko. Zaboravit ćeš – nikad! Oprostit ćeš  …. Što? Pucanje srca? Propast ljubavi? Propast sjećanja… Ostao si samo osoba koju sam poznavala. Ništa više. Puklo, […]

Operacija Konzum

Mi obitelj smo bili kod mog dide na Šolti. Tata i dida su sidili u dvoru i marendavali su pancetu sa pomama i kapulicom. Plus su oni drinkali po bilu bevandicu. Onda je za deset minuti do didine kuće dogibao onaj barba Jerko iz šoltanske pandurije. Barba Jerko je popeo se do dvora i skinijo […]

Nevolje s Vladom

Ovakva je bila spika kod mog druga Dina doma. Dinov tata je sidijo za stolom i čitao je novine. Dinova mama je kačkala miljetić. Dino je pisao domaći iz prirode. Onda je Dinov tata fljasnijo sa rukom po novinama i dreknijo je: „Pa dobro, čoviče, jel ovome ima kraja?!“ Dinova mama je zagledala se u […]

Sat vjeronauka

Ona sestra Melita iz Gospe od Cukra nama u školi drži vjeronauk. Sestra Melita je nacalila se isprid ploče i stiskala je molitvenik u rukama. Ona je pitala: „Jel ima ko da je odsutan?“ Ona Nela Svinjogojstvo iz prve klupe je njoj rekla: „Taj se sigurno neće sam javit, jer pošto je odsutan!“ Sestra Melita […]

Likovna sekcija

Nas par rulje iz razreda smo u likovnoj sekciji. Mi iz likovne sekcije skupimo se u Bobanovoj drvarnici da slikamo i crtamo. Juče smo mi sa vodenim bojicama slikali i crtali trasparemte. Kad smo završili onda smo mi skupili radove i đipnili smo se u trajektnu luku. U trajektnoj su bili oni radnici iz Dalmacijavina. […]

Paklena ispovjed

Mene je moja mama poslala u Gospu od Cukra za ispovidit se. U Gospi od Cukra sam ja ugibao u ispovjedačnicu. Onda je u ispovjedačnicu isto ugibao i onaj fra Ive. Mi smo sidili skupa unutra. Između nas je bila mrižica od letvica. Onda je fra Ive pitao: „Jesil beštima boga il blaženu divicu?“ Ja […]

Sistematski pregled

Moj dida sa Šolte je došao kod nas u Split da obavi likara. Dida je najprvo u ambulanti napravijo sve žive i nežive preglede. Onda je on posli sidijo u kamcelariji kod one doktorice Fulgozi. Doktorica Fulgozi je spustila cvike navr nosa i listala je po papirima. Ona je didi govorila: „Nalaz mokraće je u […]

Raspivane maškare

Ja i moj drug Dino smo išli u maškare. Mi smo pozvonili dašmo žicat đenge kod onih Gospodnetića sa četvrtog. Kad je onaj Gospodnetić otvorijo ja sam rekao: „Doar dan, imatel šta za maškare?“ Dino je rekao: „Doar dan, imatel šta za maškare?“ Gospodnetić je nasmjehuljio se i rekao je: „Imamo, imamo, kako ne bi […]