Naslovna Tag "Robi K. / Viktor Ivačnić"

Obilazak baštine

Ja i moj drug Dino i onaj Kane Šteta smo đipali po pazaru i mrknjavali smo jagode sa banaka. Za po ure smo mi mrknili krcat saket jagoda. Onda smo mi ekiposi spustili se ispod pazara do spomenika. Kraj spomenika je stražarijo onaj barba Evelin iz pandurije. Ja sam njemu rekao: „Evala, barba Eveline! Jeste […]

Zidna promižba

Ja i moj drug Dino smo sa crnim autolakom šarali po zidu od škole. Onda je nas neko odiza obojicu ćopijo za uvo. Neko je bijo onaj nastavnik Baćo iz tjelesnog. Nastavnik Baćo je viknijo: „Aha, iman vas!“ Dino je skriknijo: „Ajmeee!“ Ja sam skriknijo: „Ajmeee!“ Nastavnik Baćo je potizao nas oba za uvo i […]

Obiteljski ručak

Mi obitelj smo sjeli za stol u kužinu dašmo ručat. Kad smo sjeli tata je mene pitao: „Jesi opra ruke?“ Ja sam rekao: „Jesam!“ Tata je rekao: „Lažeš ka pas! Nisan te vidija da si bija u banju!“ Ja sam rekao: „Kako nisam, bija san sinoć!“ Tata je nanišanijo sa kažimprstom i rekao je: „Jel […]

Brzi i Strela

Mi obitelj smo za vikend bili kod mog dida na Šolti. Dida i tata su ujutro sidili u kužini i pili su kavicu. Tata je uz kavicu čitao novine. Dida je uz kavicu mumao fetu baškotina. Onda je dida tati rekao: „Znaš li ti, zete, da ja iman dvistaosan godina, a da mi se još […]

Pakovanje franja

Ja sam u školi u razredu stajao ispred ploče. Ona učiteljica Smilja je gledala u mene sa upitnicima u očima. Ja sam gledao u jednačbu šta je pisala na ploči i češkao sam se po ćiverici. Ja sam čitao jednačbu: ‘Tri plus tri četvrtine plus jedna četvrtina jednako je… jednako je…’ Uča Smilja je rekla: […]

Tekući revolt

Moja sestrica Damjana je počela se noću pišit u krevu. Mojim mami i tati je od toga bila živa koma. Mama je Damjani govorila: „Pa šta je sad to, zlato mamino? Koliko već ima da si se skinila iz pelena, a onda odjednom kako legneš tako smočiš krevetić!“ Damjanica je gledala u pod i šutila […]

Novosti iz Vatikana

Mi obitelj smo sidili za stolom u kužini. Ja sam sidijo skroz sa live strane. Do mene je sidijo moj tata. Do tate je sidila moja mama. Do mame je sidijo moj dida. Dok smo mi sidili na ekranu je išla špica. Kad je špica završila onda sam ja okrenijo se prema tebi i rekao […]