Naslovna Tag "Robi K. / Viktor Ivačnić"

Pakovanje franja

Ja sam u školi u razredu stajao ispred ploče. Ona učiteljica Smilja je gledala u mene sa upitnicima u očima. Ja sam gledao u jednačbu šta je pisala na ploči i češkao sam se po ćiverici. Ja sam čitao jednačbu: ‘Tri plus tri četvrtine plus jedna četvrtina jednako je… jednako je…’ Uča Smilja je rekla: […]

Tekući revolt

Moja sestrica Damjana je počela se noću pišit u krevu. Mojim mami i tati je od toga bila živa koma. Mama je Damjani govorila: „Pa šta je sad to, zlato mamino? Koliko već ima da si se skinila iz pelena, a onda odjednom kako legneš tako smočiš krevetić!“ Damjanica je gledala u pod i šutila […]

Novosti iz Vatikana

Mi obitelj smo sidili za stolom u kužini. Ja sam sidijo skroz sa live strane. Do mene je sidijo moj tata. Do tate je sidila moja mama. Do mame je sidijo moj dida. Dok smo mi sidili na ekranu je išla špica. Kad je špica završila onda sam ja okrenijo se prema tebi i rekao […]

Vackihr zikje

Mama je klare: „Sve je u vojo mljize pakonao! Mosa je mama mama!“ Ja sam taopi: „Koka to slišmi, mama?“ Mama je klare: „Nofi slimmi! Kad čašpri pakonao sve debu pakonao, mosa mama stajeo mama! Žišku? Mama je u komsva čajuslu mama!“ Ja sam kaore: „Al i tata je tata! Čak i kad čašpri pakonao!“ […]

Fine žive gospođe

U spavaćoj je bila mrkla mrakuša. Moja mama je u spavaćici docupkala od vrata i đipnila se u krevu. Mama je rekla: „Brrrrr, koja šljiva!“ Onda je ona potabunjala se sa jorganom do priko glave. Mama je stenjala: „Gospe moja, zima li je! Ovi lancuni su led ledeni! Brrrrr!“ Onda je ona stisnila se ispod […]

Dvospolni odgoj

Kad je zvonilo mi rulja iz razreda smo istrčali iz škole. Na skalama isprid škole je bila jedna teta sa crvenom frizurom. Teta je isprid ćunke držala nikrofon. Iza nje je bijo jedan barba sa kamerom. Onda je teta okrenila se prema kameri i rekla je u nikrofon: „Dragi gledaoci, evo iz škole upravo izlazi […]

Razigrani Božić

Moj dida sa Šolte je došao kod nas doma na bakalar. Dida je u kužini za stolom drinkao travaricu. Tata je čitao novine i srkao je kavicu. Mama je kužinavala za špaherom. Dida je šnjofkao zrak i govorio je da kuća mu vonja prva liga. Mama je njemu rekla: ‘I saš mi ti ka teški […]