Paklena ispovjed

607
0

Mene je moja mama poslala u Gospu od Cukra za ispovidit se. U Gospi od Cukra sam ja ugibao u ispovjedačnicu. Onda je u ispovjedačnicu isto ugibao i onaj fra Ive. Mi smo sidili skupa unutra. Između nas je bila mrižica od letvica. Onda je fra Ive pitao: „Jesil beštima boga il blaženu divicu?“ Ja sam rekao: „Nisam!“ Fra Ive je pitao: „Jesil ima šporke misli?“ Ja sam rekao: „Nisam!“ Fra Ive je pitao: „Jesil zadiza mulicama veštice?“ Ja sam rekao: „Nisam!“ Fra Ive je pitao: „Šta onda imaš za prijavit?“ Ja sam rekao: „Mama i tata su mi jutros dali pedes kuna da kupim spizu! Al ja san ih skuca u druge svrhe!“ Fra Ive je pitao: „U koje druge svrhe?“ Ja sam rekao: „Kupija san kutiju duvana i par sprajtova za ekipu!“ Fra Ive je pitao: „Jel to znači i da si pušija?“ Ja sam rekao: „Znači!“ Fra Ive je rekao: „E, to ti je već po deset očenaša i zdravomarija, miki! Očenaši za lupeštinu, a zdravomarije za uživanje opojnih tvari! Da čujem dalje!“

Onda sam ja rekao: „Posli san naiša na jednog barbu koji me seksualski napastova!“ Fra Ive se trgnijo: „Molim?!“ Ja sam šutijo i kopao sam nos. Fra Ive je pitao: „Kako to misliš da te seksualski napastova?“ Ja sam rekao: „Napastova me sa… ono… sa intimskim djelovima!“ Fra Ive je podviknijo: „Sa kojim intimskim djelovima, jebate?!“ Ja sam rekao: „Zna se šta su intimski djelovi! Samo je šporka rič pa je ne smin govorit u crkvi!“ Fra Ive je rekao: „O srceliti irudovo… Pa kako je to završilo?“ Ja sam rekao: „A uspija san nekako uteć!“ Fra Ive je zlamenovao se i rekao je: „Aj bogu fala! A jesi prijavija monstruma panduriji?“ Ja sam rekao: „Nisan! Prvo san doša u vas!“ Fra Ive je rekao: „Zašto u mene? Pa to je čisti slučaj za panduriju!“ Ja sam rekao: „Zato šta je malo nezgodno!“ Fra Ive je pitao: „Zašto je nezgodno?“ Ja sam rekao: „Zato šta je ti barba sveto lice!“

Fra Ive se opet trgnijo: „Molim?!“ Ja sam rekao: „Kažem da je ti barba šta me napastova sveto lice!“ Fra Ive je okrenijo se sa facom prema mrižici od letvica i zastenjao je: „O jebate ćuk! Šta ti to pričaš, sinko? Da se možda nisi malo zajeba?“ Ja sam rekao: „Malo je teže zajebat se kad neko nosi mantiju!“ Fra Ive je rekao: „O sreceliti irudovo! Jesil ga zapantija kako izgleda?“ Ja sam rekao: „Jesan! A moga bi znat i kako se zove!“ Fra Ive je svrbijo se po čelu i rekao je: „O jarče pasu… To je stvarno dosta nezgodno!“ Ja sam rekao: „Pa govorim ja da je nezgodno…“ Fra Ive je češao se po vratu i rekao je: „Je, je, baš nezgodno…“ Ja sam pitao: „Da onda odem na panduriju?“ Fra Ive je stavijo prst na usta i šapnijo je: „Psssst… Ma ne tribaš, sinko, ako je sve dobro svršilo! Nećemo sad panduriju gnjavit za svaku pizdariju!“ Ja sam pitao: „A di onda da prijavim slučaj, u novine?“ Fra Ive je šapnijo: „Ma kakvi, to je još gore! Dosta je šta si ti to meni lipo sve reka i olakša si dušu!“ Ja sam rekao: „Okej, onda ja mogu poć?“ Fra Ive je rekao: „Pođi, sinko, bog s tobom!“ Ja sam se onda sitijo: „E, a štašmo sa onih pedes kuna šta san ih mrknijo od mame i tate?“ Fra Ive je rekao: „E bravo, tošmo smanjit da izmoliš po pet očenaša i zdravomarija i računaj da si odrišen od grija!“

Samo onda sam ja rekao: „Ne mislim to, nego kako ću im vratit đenge?“ Tu je fra Ivi uletila lakša zbunjoza. On je pitao: „Otkud bi ja to zna?“ Ja sam pitao: „Nego ko bi moga znat?“ Fra Ive je rekao: „Ja san ovdi da rješavam duhovne, a ne materijalne probleme, sinko!“ Ja sam rekao: „Pa mislija san da će mi crkva pomoć! Pogotovo ako neću prijavit seksualskog napasnika ni panduriji ni novinama!“ Fra Ive je rekao: „Šta ti to brbotaš, klipsone jedan! Kako bi ti crkva mogla pomoć?“ Ja sam podviknijo: „Tako da mi daš pedes kuna, jebaga led!“ Fra Ive je skočijo iz katrige i dreknijo je: „Ma daću ti kurac, a ne pedes kuna! Mene si doša zajebavat! Misliš da te nisan ubra! Cilu si spiku izmislija da mi nažicaš lovušu!“ Ja sam rekao: „Da malo bolje slušaš, fra Ive, zna bi da ja nisan ništa izmislija!“ Fra Ive je viknijo: „O čemu ti pričaš, majketi?!“ Ja sam rekao: „O tome da mali dječak dođe u crkvu ispovidit se, a pop mu rekne da će mu dat kurac!“

Fra Ive je cili dan bijo u komi i izneredu. On je u sobi klečao kraj postelje i molijo je krunicu. Onda je on naveče izgibao iza župnog dvora da zapali španjulet. Fra Ive je pušijo u vrtlu i piljio je put uzgor u mrak. Plus je utiho mrmorijo očenaše i zdravomarije. Samo onda je neko iskočijo iz grmića drito pred njega. Fra Ive je skriknijo: „Gospe moja!“ To je bila moja mama. Mama je rekla: „Skužajte, fra Ive, nisan vas mogla drukčije uvatit! Moramo hitno razgovarat!“ Fra Ive je odskočijo unazad i viknijo je: „Oprostite, gospođo, ovo nije ni misto ni vrime!“ Mama je rekla: „Al morate, fra Ive! Mali mi je doma složijo takvu bolesnu spiku da san se cila izneredila!“ Fra Ive se ukočenijo: „Kakvu spiku? Ja neman ništa sa tim!“ Mama je rekla: „Reka mi je da se iša u crkvu ispovidit i da ste mu vi rekli da ćete mu dat ku… oprostite na izrazu… onu stvar! A onda da mu niste dali… onu stvar, nego ste mu dali pedes kuna da vrati mami i tati šta im je maznija od spize!“ Fra Ive je arlauknijo: „To je sve šporka podvala i izmišljotina! To su sve klevete, uvrede i najgnjusavije laži!“ Mama je stavila ruke na kukove i rekla je: „Ka da ja to ne znan, čoviče božji! Mali mi je totalni bolesnik! Laže čim zine!“

Fra Ive je gledao u mamu sa obišenim ustima. Mama je obrisala suzicu iz oka i rekla je: „Ajme skužajte, fra Ive, tako mi je neugodno zbog svega… Mali monstrum nije normalan! Takvi je patolog da može ljudima složit stravične skamdale! Neam pojma šta sa njim napravit!“ Fra Ive je dignijo bradu i rekao je: „Jestel razmišljali da ga date u popravni? Il možda još bolje u zoološki?“ Mama je rekla: „Da se mene pita, ja bi ga najrađe umlatila sa letvom!“ Fra Ive je rekao: „To nije loše rješenje!“ Mama je rekla: „Samo onda bi ispalo da san zločimka, a ne mater! Možda je nečastivi uša u njega, fra Ive? Možda mi maloga triba egzorkicirat?“ Fra Ive je malo produmao i rekao je: „A čujte… Da tako malo dite može izmislit seksualsko napastovanje u crkvi, pa onda pritit pandurijom i novinama da bi na ucjenu užica pedes kuna, a sve per la finta da mora vratit ćaći i materi šta im je maznija, e za to stvarno moraš bit teški mentalist!“ Mama je dignila ombrve i rekla je: „To za seksualsko napastovanje mu još i virujen! Ka i za panduriju! Al da je meni i mužu maznija pedes kuna, e to bogami laže ka pas!“ Fra Ive je raskobečijo oči od tupaje. Mama je nagnila se njemu u facu i rekla je: „Pošto nam je maznija tristapedes kuna!“

Robi K. (IIIa)

Izvor: bigblog.tportal.hr/robik3a

(607)

Internet je naše igralište

Ukoliko trebate: webshop, web hosting, cloud, VPS, izradu, dizajn i održavanje web stranica – obratite nam se sa povjerenjem –  midnel.hr