Naslovna Grad Nova oprema za redovito održavanje sustava vodoopskrbe i odvodnje grada Slatine i prigradskih naselja

Nova oprema za redovito održavanje sustava vodoopskrbe i odvodnje grada Slatine i prigradskih naselja

234
0

U prostoru KOMRAD d.o.o. za vodne djelatnosti održana je danas primopredaja dijela opreme i vozila za redovito održavanje sustava vodoopskrbe i sustava odvodnje područja grada Slatine i prigradskih naselja, u okviru projekta „Izgradnje i rekonstrukcije vodno-komunalne infrastrukture Aglomeracije Slatina“.

Primopredaji su nazočili gradonačelnik grada Slatine Denis Ostrošić, direktor KOMRAD d.o.o. za vodne djelatnosti Mato Miličić te Nenad Villach Čeliković, voditelj projekata tvrtke GRADATIN d.o.o. – ugovornog partnera za isporuku opreme i vozila.

U ovoj fazi isporučeni su transportno vozilo – kiper > 3,5t, specijalno vozilo – rovokopač do 70KW, 3D kamera za snimanje kanalizacije, vibronabijač te oprema za ispitivanje prisutnosti plinova i oprema za provjetravanje u građevinama javne odvodnje. Do kraja ove godine i u svibnju 2021. očekuje se još i isporuka visokotlačnog uređaja za ispiranje muljnih crpki, pokretne crpke za ispumpavanje min. 750 l/min te specijalnog vozila zapremnine 7m3 za održavanje sustava odvodnje.

Nabava opreme za redovito održavanje sustava vodoopskrbe ukupne vrijednosti 3,84 milijuna kuna dio je aktivnosti projekta Izgradnje i rekonstrukcije vodno-komunalne infrastrukture Aglomeracije Slatina čiji je korisnik KOMRAD d.o.o. za vodne djelatnosti. Ovaj projekt aglomeracije vrijedan je 266,5 milijuna kuna, a prihvatljivi troškovi iznose 213,4 milijuna kuna od čega 152,5 milijuna kuna čine bespovratna EU sredstva iz Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ 2014. – 2020. Preostalih 60,8 milijuna kuna u projektu osigurat će Ministarstvo zaštite okoliša i energetike i Hrvatske vode (svatko po 26,3 milijuna kuna) te Grad Slatina (8,1 milijuna kuna). Projekt obuhvaća izgradnju i rekonstrukciju sustava vodoopskrbe i odvodnje te izgradnju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda na područje grada Slatine i okolnih naselja (Kozice, Markovo, Medinci, Novi Senkovac, Bakić, Sladojevci i Lukavac). Realizacijom ovoga projekta omogućit će se priključivanje novih korisnika na sustav vodoopskrbe i odvodnje te smanjenje gubitaka u vodoopskrbnom sustavu.

Opći ciljevi projekta su smanjenje regionalnih razlika u Hrvatskoj, kroz doprinos socijalnoj stabilnosti kroz izgradnju infrastrukture i uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, poboljšana odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda na vodoopskrbnom sustavu na uslužnom području tvrtke KOMRAD d.o.o. Slatina, provedba obveza propisanih u Sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju EU te provedba pravne stečevine EU u dijelu koji uređuje upravljanje vodama, poglavito Direktivom o odvodnji i pročišćavanju komunalnih otpadnih voda (91/271/EEC).

Mirela Polić

(234)

Internet je naše igralište

Ukoliko trebate: webshop, web hosting, cloud, VPS, izradu, dizajn i održavanje web stranica – obratite nam se sa povjerenjem –  midnel.hr