Naslovna Novo Jačanje kapaciteta zaštite od šumskih požara 

Jačanje kapaciteta zaštite od šumskih požara 

49
0

Ministarstvo poljoprivrede kontinuirano godišnje iz sredstava naknade za korištenje općekorisnih funkcija šuma pridonosi jačanju kapaciteta zaštite šuma i šumskog zemljišta od požara i ublažavanju ovoga rastućeg rizika, što je iznimno bitno gledajući njihov značaj te da je gotovo 50 % kopnene površine naše zemlje pod šumama i šumskim zemljištem. Za opremanje vatrogasnih zajednica Republike Hrvatske, vatrogasnom opremom, osobnom zaštitnom opremom i vatrogasnim vozilima, za prethodnu godinu isplaćeno je ukupno 35,7 milijuna kuna, i financiranje se nastavlja u skladu s Programom opremanja i osposobljavanje vatrogasnih zajednica za razdoblje 2020. do 2023. Ministarstvo financijski sudjeluje i u projektu „Modernizacija vozila vatrogasnih postrojbi Republike Hrvatske“ s iznosom od 37,9 milijuna kuna za sufinanciranje nacionalnog učešća, te je i ključan dionik Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku.

Jedna od najvažnijih mjera preventivne zaštite šuma je izgradnja i održavanje šumskih i protupožarnih prometnica pa je tako do danas izvršeno radova održavanja ovih prometnica u dužini od 499,878 km za što je izdvojeno 60,7 milijuna kuna, a do kraja godine planira se utrošiti još 7,2 milijuna kuna. Kroz aktivnost financiranja Upisnika o šumskim požarima kojega vode Hrvatske šume d.o.o. kao sustava dokumentacije, podataka i informacija o šumskim požarima, do sada u ovoj godini utvrđeno je 10 lokacija požarišta na kojima je izvršena izmjera opožarenih površina u šumama privatnih šumoposjednika i procjena šumske štete. U skladu sa zakonskim i podzakonskim aktima, u cilju protupožarne preventive šuma i šumskog zemljišta u vlasništvu RH kojima gospodare Hrvatske šume d.o.o. osnivana je motriteljsko dojavne službe koja je u ovoj godini aktivirana od 1. lipnja do 30. rujna uz mogućnost produljenja.

Ministartstvo poljoprivrede

(49)

Internet je naše igralište

Ukoliko trebate: webshop, web hosting, cloud, VPS, izradu, dizajn i održavanje web stranica – obratite nam se sa povjerenjem –  midnel.hr