Naslovna Novo HBOR i Ministarstvo poljoprivrede kreditiraju preradu drva i proizvodnju namještaja

HBOR i Ministarstvo poljoprivrede kreditiraju preradu drva i proizvodnju namještaja

34
0

Hrvatska banka za obnovu i razvitak u suradnji s Ministarstvom poljoprivrede uvela je novu mjeru kreditiranja za poduzetnike u djelatnostima prerade drva i proizvodnje namještaja.

Mjera će se provoditi u okviru programa kreditiranja Obrtna sredstva, a primjenjivat će se na zahtjeve zaprimljene u HBOR-u do 01. kolovoza 2024. godine ili do iskorištenja osiguranih sredstava Ministarstva poljoprivrede.

Korisnici kredita su mala, srednja i velika poduzeća iz djelatnosti prerade drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja, proizvodnje proizvoda od slame i pletarskih materijala (C16) i proizvodnje namještaja (C31).

Namjena kredita je rješavanje problema nelikvidnosti i umanjivanja financijske štete u poslovanju poduzetnika čija je aktivnost smanjena uslijed tržišnih poremećaja, a što podrazumijeva: financiranje plaća, režijskih troškova i ostalih osnovnih troškova poslovanja (tzv. hladni pogon), nabava sirovine, repromaterijala, poluproizvoda, sitnog inventara i podmirenje obveza prema dobavljačima i ostalih troškova tekućeg poslovanja, osim kreditnih obveza prema poslovnim bankama i drugim financijskim institucijama i PDV-a.

Najniži iznos pojedinog kredita je 100 tisuća eura, a najviši 1 milijun eura.

Ministarstvo poljoprivrede će Korisnicima kredita subvencionirati do 50 % kamatne stope, godišnje, fiksno, za cijelo vrijeme trajanja kredita, u skladu s propisima o državnim potporama.

Više informacija pročitajte ovdje…

Ministarstvo poljoprivrede

(34)

Internet je naše igralište

Ukoliko trebate: webshop, web hosting, cloud, VPS, izradu, dizajn i održavanje web stranica – obratite nam se sa povjerenjem –  midnel.hr