Misija

65
0

U izložbenom prostoru Zaviĉajnog muzeja u Slatini otvara se u petak, 06. listopada 2017. godine, u 19:00 sati – izložba pod nazivom „Misija“ suvremenog hrvatskog umjetnika Zdravka Milića. Izložba je uvodni program 23. Međunarodnog glazbenog festivala Dani Milka Kelemena. Kustosica izložbe i autorica predgovora u katalogu je Višnja Slavica Gabout, koja će izložbu i otvoriti.

U tekstu predgovora ona između ostaloga kaže:

„Zdravko Milić, slikar specifiĉnog autorskog izriĉaja, na suvremenoj likovnoj sceni djeluje više od ĉetiri desetljeća. Već zarana se na njoj profilirao kao umjetnik angažirano-kritiĉke orijentacije i antiglobalistiĉkog, eko-osviještenog stava, koji problematizira teme okoliša, tehnologije, tehnokulture i egzistencijalnog opstanka, a posljednjih godina i ĉovjekova postanka (zagovarajući u ovom potonjem teorije Ickea i Sichina), pa je svoje ideje i uvjerenja dosljedno vizualno eksplicirao s jedne strane u poznatim ciklusima pejzaža (eko-pejzaži, tehno-pejzaži, fliper-pejzaži, digitalni-pejzaži), a s druge u intrigantnim i znaĉenjski višeslojnim drom-ciklusima (Papirodrom, Turadrom, Monolitdrom, Nefilodrom, Thetadrom, Terradrom, Angelusdrom…). Ono što ga u posljednje vrijeme najviše okupira je misterij ekstraterestijalnih bića i koncept njihove misije na ovaj planet, pa to kao problemsku temu razvija kroz nekoliko posljednjih drom-ciklusa. U njegovim radovima ovi nebeski putnici istodobno su opipljiva i neopipljiva bića; i supstancijalna i eteriĉna; i primordijalna i tehnicistiĉka. Nekad su humanoidni, nekad tehnoidni; nekad nalik anđelima, nekad kiborzima. Pristigli u ĉudesnim letjelicama, u skafanderima s mnoštvom dugih „pipaka“, ili u blokovitim tehno-monolitima, doimlju se kao Promatraĉi; kao Gosti, ali i kao davni Starosjedioci. Njihove komunikativne poruke su tajnovite i kriptiĉne, a pojave i fenomeni koji ih okružuju – iskrenje, protok silnica, vibracije, gibanje supstancije, izvan su dosega ljudske percepcije. Milić zato preuzima na sebe misiju (lat. missio – zadatak ili zadaća koja je nekome povjerena, ili koju je netko preuzeo na sebe) da kroz svoje slikarstvo dekodira njihove svemirske poruke; da propita sve hipotetiĉko, vizualizira sve nematerijalno i slikarskim alatom uĉini haptiĉkim sve iluzivno te najposlije, u potrazi za istinom o ĉovjekovu postanku i identitetu, distopiĉno progovori o sadašnjosti kroz prošlost, istodobno kroz nju anticipirajući budućnost (…) U skladu sa suvremenom umjetnošću, Milićeve slike semiotiĉki oznaĉavaju, ali ne reprezentiraju priĉu. Jer između onoga što vidimo i istine tu ne stoji znak jednakosti. Zato, premda u vizualizaciji njegove priĉe prevladava realistiĉki model slikovnog jezika te time u prezentaciji svojevrsna „scenska simultanost“, pa ĉak i neki odjeci autentiĉnog iskustva konkretnoga prostora (istarski krajolik), prave stvarnosti tu zapravo nema (…nego prevladava) nadrealno i fantastiĉno. Jer planovi se tu preklapaju i miješaju, granice između dva svijeta (ovostranoga i onostranoga – ili možda zemaljskoga i kozmiĉkoga) pomiĉu se i razmiĉu, prostorno-vremenske dimenzije miješaju, a pogledu je dozvoljeno da kroz geometrijske ĉetvorine zaviri „s druge strane“. A tamo površine vibriraju, nebeska bića lebde i svjetlucaju, gustom atmosferom jure snažne, obojene silnice i sve je pod nekim naponom.“

Zdravko Milić rođen je 1953. godine u Labinu. Srednju Školu primijenjenih umjetnosti, odjel grafike, završio je u Splitu 1973. godine. Diplomirao je slikarstvo 1977. godine na Accademia di Belle Arti u Veneciji, u klasi prof. Carmela Zotti-a. Struĉno je usavršavao mozaik 1988. godine. na École Nationale Supérieure des Beaux-Arts u Parizu, u klasi prof. Ricarda Licate. Od 1978. do 2006. godine djelovao je kao samostalni umjetnik. Od 2006. godine stalno je zaposlen na Akademiji primijenjenih umjetnosti Sveuĉilišta u Rijeci, prvo kao docent, a sada u zvanju redovitog profesora, predajući na kolegijima Slikarstvo i Mozaik.

Intenzivno izlaže od poĉetka ’70.-ih godina. Izlagao je na 85 samostalnih te sudjelovao na preko 600 skupnih izložbi u zemlji i inozemstvu (Italija, Austrija, Slovenija, Njemaĉka, Holandija, Francuska, Portugal, Mađarska, Poljska, Velika Britanija, Australija…) Dobitnik je 55 nagrada u Hrvatskoj i inozemstvu, od kojih se mogu izdvojiti: nagrada na 5. međunarodnom Festivalu likovne umjetnosti u Kranju 2016., Nagrada Zaklade Sveuĉilišta u Rijeci 2012. i 2009., nagrade HDLU-a za crtež na izložbi Crtež-grafika 2011. i 1999., otkupna nagrada Nacionalne i sveuĉilišne knjižnice na 4. hrvatskom trijenalu crteža u Zagrebu 2008., otkupna nagrada Grada Labina na Labinskim uzletima likovnosti 2011. i 2006., nagrada Polinago Art u Polinagu kraj Modene (I) 2011., otkupna nagrada Luigi Serena na IV. Concorso internazionale di pittura u Montebelluni (I) 1985., nagrada za crtež na 2. internacionalnom biennalu portreta u Tuzli (BiH) 1982., otkupna nagrada na 7.međunarodnoj izložbi originalnog crteža u Rijeci 1980., nagradna stipendija na 61. Mostra collettiva dell´opera Bevilacqua la Masa u Veneciji 1977., otkupna nagrada na 9. biennalu mladih u Rijeci 1977., I. nagrada Ars Histriae u Labinu 1976. Sudionik je velikog broja međunarodnih slikarskih i kiparskih simpozija u zemlji i inozemstvu. Djela mu se nalaze u znaĉajnim privatnim i muzejskim zbirkama u zemlji i inozemstvu. Ĉlan je HDLU-a (Rijeka i Zagreb) te Le Venezie,Treviso (I).

Izložba „Misija“ Zdravka Milića moći će se razgledati u izložbenom prostoru Zaviĉajnog muzeja Slatina sve do 20. listopada 2017. godine, u radno vrijeme muzeja: utorkom, ĉetvrtkom, petkom i subotom od 09:00 do 14:00 sati, a srijedom od 09:00 do 19:00 sati, dok je muzej nedjeljom, ponedjeljkom, blagdanima i državnim praznicima zatvoren.

Zavičajni muzej Slatina
Ulica Ante Kovačića 1, Slatina

(65)

Internet je naše igralište

Ukoliko trebate: webshop, web hosting, cloud, VPS, izradu, dizajn i održavanje web stranica – obratite nam se sa povjerenjem –  midnel.hr