Naslovna Tag "Robi K. / Viktor Ivačnić"

Za dom

Nama je ona učiteljica Smilja u školi tumačila gradivo iz pristojnog ponašanja. Ona je nacalila se isprid ploče i govorila je: ‘Sad kad je naša Hrvacka ušla u Evropsku uniju, dico, sad je najvažnije da ne smite na javnin mistima vikat za dom…’ Mi svi u razredu smo viknili: ‘Spremni!’ Uča je govorila: ‘…jerbo ako […]

Vrući referendum

Ja sam za stolom u kužini pisao domaći iz matuše. Na drugom kraju stola su sidili moja mama i ona Kragićka. Mama i Kragićka su kikoćale se i pile su kavicu. Onda su one malo olajavale onu Bezmalinovićku. Onda su olajavale onu Gospodnetićku. Onda su olajavale onu Domazetku. Onda su olajavale onu Plazibatku. Onda sam […]

Neznamni počinitelji

Sva živa sreća šta je moj dida sa Šolte došao kod nas doma u goste. Tako je on mene spasijo od teškog tamburanja. Dida je uletijo između mene i tate i viknijo je: „Dok san ja gost u ovoj kući, mog unukića neće niko cipat!“ Tata je mavao sa rukama i arlaukao je: „Kurac neću! […]

Doli ćirilica

Oni veliki ekiposi iz našeg portuna su skupili se u prizemlju. Oni su stajali ispred oglasne table i beštimali su. Ona Domazetka je vikala: „Ja ovo ne mogu virovat, majkemi isukrstove! Da nan višaju ćirilične napise usrid portuna, pa to je za obolit na živce! Nije in dosta Vukovar, nego su se sad natakarili i […]

Svitlo na kraju tinela

Moj dida sa Šolte i oni njegov frend barba Tonino su sidili u kužini od mog dida i drinkali su po bićerin orahovice. Plus su oni badali sa pijatića po malo pancete i sira iz uja. Onda su oni zapalili po španjulet i kucnili su se sa bićerinima. Onda su oni šutili. Onda je barba […]

Seks, vjeronauk i matematika

Učiteljica Smilja je nas rulju u školi ispitivala gradivo. Ona je izvela pred ploču onog Kanu Štetu. Onda je uča uzela kredu i pisala je po ploči. Na ploči je pisalo: sedan plus jedna polovina minus jedna četvrtina jednako je. Onda je uča Smilja dala kredu Kani Šteti i rekla je: „Evo, sad izvoli to […]

Prvi dan škole

Mene je mama spremala za prvi dan škole. Ona je meni zakopčavala novu bilu košulju i popravljala mi je kragnu. Mama je rekla: ‘Eto, fes si mi lepi dečko!’ Ja sam se njoj nasmješkao. Onda je mama pogledala mene drito u facu i rekla je: ‘Ak te ko bu pital kak se zoveš, kaj buš […]

Seks i grad

Moja mama je u dućanu isprobavala zelene sandale. Ona je obukla najprvo desnu i onda livu. Onda je ona ustala sa klupice da malo progiba. Mama je gledala put doli i rekla je: „Mmme, baš su smišne! Jel ti se sviđaju, Robi?“ Ja sam rekao: „Prva liga su!“ Prodavačica je njoj rekla: „Famozno vam stoje, […]