Naslovna Tag "Robi K. / Viktor Ivačnić"

Izlet u Zagreb

Ja sam bijo u spavaćoj. Onda sam ja zašuškao jorgan priko mamine i tatine postelje. Onda sam ja stao na podan kreveta. Onda sam ja ukočijo se u stavu mirno. Onda sam ja stavijo desnu ruku na prsi. Onda sam ja ispružijo dlan priko srca. Onda sam ja tako ukipan gledao drito u postelju i […]

Dolće garbo

Moj dida sa Šolte je došao kod nas doma u posjetu. Tata i dida su sidili u primaćoj i gledali su televiziju. Na televiziji su neki barbe i tete pričali o precjedničkim izborima. Mama je u kužini namištala stol za večeru. Ja sam na tapetiću igrao se sa robokapom. Onda je tata didu pitao: „Šta […]

Početak škole

Nama je u školi bijo prvi dan škole. Ona učiteljica Smilja je stala isprid ploče i rekla je: „Draga dico, dobrodošli na prvi dan škole! Ja san vas došla samo pozdravit, a onda ću prepustit katedru sestri Meliti iz Gospe od Cukra da van održi sat vjeronauka!“ Onda je ona tuljanica Niveska pitala: „Skužajte, učiteljice, […]

Slučaj Stepinac

Mi smo bili kod mog dida na Šolti. Dida je u dvoru sidijo na lingeštulu i čitao je novine. Tata je sidijo za stolom i popravljao je sa kacavidom šuko šteker. Mama je sidila do njega i čistila je fažolete. Ja sam sidijo na podu u dvoru i slagao sam nogometne slije. Dida je okrenijo […]

Nevolje sa strancima

Moj dida sa Šolte je sidijo u dvoru iza kuće i pušijo je španjulet. Plus je iz bićerina drinkao malu travaricu. Onda je dida rekao: „Sićan se ka sad onog dana kad me komandir čete posla u izvidnicu…“ Mama je fljasnila se po čelu i rekla je: „Ajme majko, krenija je…“ Tata je zakolutačijo sa […]

Vijesti iz Brazila

Oni veći mrgaši iz ulice su skupili se kod zidića. Oni su bili u kockastim dresovima i drinkali su pivušu. Mi manji smo dogibali do njih da slušamo spiku o balunu. Onaj Mišo Juma je govorijo: „Suca Nišimuru bi tribalo obisit za jaja!“ Onaj Šera Blajburger je govorijo: „A posli toga bi ga tribalo polit […]

Kockarka i bludnik

Moja mama je išla ispovidit se u Gospe od Cukra. Ona je ušla unutra i ugibala je u ispovjedačnicu. U ispovjedačnici je već bijo onaj fra Ive iza drvene mriže. Kad je mama sila na katrigu fra Ive je iza mriže rekao: „Onda? Šta imamo za prijavit od grija? Jel bilo šta seksa izvan braka?“ […]

Ronilačka priča

Moj dida sa Šolte je došao kod nas u Split. Naveče su veliki sidili u primaćoj i gledali su vjesti na televiziji. Moja mama je zlamenovala se i govorila je: „Gospe moja, ovo je strašno! Jadni ljudi, nemoš virovat koji užas!“ Tata je vrtijo sa glavom i govorijo je: „Horor na kvadrat!“ Onda je moj […]