Naslovna Novo Dopušteno trajno uklanjanje podivljalih i životinja bez nadzora

Dopušteno trajno uklanjanje podivljalih i životinja bez nadzora

133
0

Na temelju Zakona o lovstvu (dalje u tekstu Zakon) i zapisnika Državnog inspektorata Republike Hrvatske, Ministarstvo poljoprivrede je dana 01. listopada 2021.  godine, donijelo dva Rješenja o dopuštenju trajnog uklanjanja podivljalih životinja domaćih vrsta goveda, ovaca, magaraca i konja u državnom otvorenom lovištu broj: XIX/7 – RUJNICA  i u zajedničkom otvorenom lovištu broj: XIX/116 – OPUZEN radi zaštite i očuvanja biološke i ekološke ravnoteže staništa, divljači i divlje faune i flore. Prema zapisniku, radi se o podivljalim životinjama i životinjama bez nadzora i kontrole čovjeka, a koje se, osim što u lovištima ugrožavaju biološku i ekološku ravnotežu staništa, divljači i divlje faune i flore, spuštaju iz lovišta u naselja te predstavljaju veliku ugrozu sigurnosti stanovništva. Ministarstvo poljoprivrede je bilo dužno postupiti po Zakonu, a sve radi smanjenja rizika od štetnih posljedica definiranih Zakonom.

Neovisno o Rješenjima koja su donesena sukladno Zakonu o lovstvu i zapisniku DIRH-a te koja se odnose na postupanja u području lovišta XIX/7 – RUJNICA i XIX/116 – OPUZEN,  sukladno odredbama Zakona o zaštiti životinja (Narodne novine, br. 102/17 i 32/19) zabranjeno je zanemarivati životinje s obzirom na njihovo zdravlje, smještaj, ishranu i njegu, a posjednik ne smije napustiti domaću životinju ili kućnog ljubimca koje drži pod nadzorom.  Inspekcijski nadzor u provođenju Zakona o zaštiti životinja provode veterinarski odnosno poljoprivredni inspektori Državnog inspektorata te se novčanom kaznom od 30.000,00 do 50.000,00 kuna kažnjava za prekršaj pravna osoba ako napusti domaću životinju te ako pravodobno ne zatraži veterinarsku pomoć i zbrinjavanje bolesnih ili ozlijeđenih životinja ili veterinarsku pomoć pri porodu ako je potrebna ili odgovarajuću njegu bolesnih, ozlijeđenih i iscrpljenih životinja, a fizička osoba kaznit će se novčanom kaznom od 15.000,00 do 30.000,00 kuna. Poslove sakupljanja napuštenih ili izgubljenih životinja organiziraju i financiraju jedinice lokalne samouprave. Način postupanja s napuštenim ili izgubljenim životinjama propisuju općim aktima predstavnička tijela jedinica lokalne samouprave. Nadzor nad provedbom općih akata JLS-a provode komunalni redari. Ako komunalni redar tijekom nadzora uoči postupanje protivno odredbama Zakona o zaštiti životinja, za koje nije nadležan, obvezan je o tome odmah obavijestiti veterinarskog inspektora. Ako komunalni redar u nadzoru utvrdi povredu Zakona u skladu sa svojim ovlastima, ima pravo i obvezu naplatiti novčanu kaznu propisanu općim aktom predstavničkog tijela jedinica lokalne samouprave, a ta sredstva prihod su jedinica lokalne samouprave i koriste se za potrebe zbrinjavanja napuštenih i izgubljenih životinja. U slučaju ugrožene sigurnosti i zaštite ljudi ili životinja, u skladu s člankom 11. stavkom 1. točkom 6. Zakona o zaštiti životinja (Narodne novine, br. 102/17 i 32/19) takve životinje mogu se trajno ukloniti, a odluku donosi veterinarski inspektor Državnog inspektorata.

Ministarstvo poljoprivrede razumije apele zainteresirane javnosti za pronalaženje drugih mogućnosti koje ne uključuju trajno uklanjanje podivljalih životinja te razmatra i prijedloge koji su pristigli u posljednja dva dana.

(133)

Internet je naše igralište

Ukoliko trebate: webshop, web hosting, cloud, VPS, izradu, dizajn i održavanje web stranica – obratite nam se sa povjerenjem –  midnel.hr