Naslovna Tag "Sabrina Đaković"

Kaufland u borbi protiv bacanja hrane

Novom kampanjom podižu svijest o održivom korištenju namirnica Jedan od većih problema 21. stoljeća prevelika je proizvodnja i bacanje hrane pa tako tone i tone namirnica završe u smeću svake godine. Imajući to na umu, u Kauflandu su pokrenuli veliku kampanju „Stavi fokus na okus“ kojom žele osvijestiti potrebu boljeg planiranja potrošnje namirnica u kućanstvima, […]