Naslovna Novo Pomoć za sektor svinjogojstva i vinarstva

Pomoć za sektor svinjogojstva i vinarstva

42
0

Sektoru svinjogojstva i vinarstva 23 milijuna kuna pomoći u koronakrizi 

Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 29. travnja 2021. godine uputila Hrvatskom saboru u drugo čitanje Konačni prijedlog zakona o službenim kontrolama i drugim službenim aktivnostima koje se provode sukladno propisima o hrani, hrani za životinje, o zdravlju i dobrobiti životinja, zdravlju bilja i sredstvima za zaštitu bilja te Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o veterinarstvu. Također, Vlada RH donijela je Odluku kojom je dala suglasnost Ministarstvu poljoprivrede za donošenje Programa potpore proizvođačima tovnih svinja zbog otežanih uvjeta poslovanja uzrokovanih pandemijom COVID-19 vrijednog 3 milijuna kuna te Odluku o donošenju Izmjena i dopuna Nacionalnog programa pomoći sektoru vina za razdoblje od 2019. do 2023. godine, kojima će se omogućiti nastavak kriznih mjera pomoći sektoru vinarstva u vrijednosti od 20 milijuna kuna.

Zakonom o službenim kontrolama i drugim službenim aktivnostima koje se provode sukladno propisima o hrani, hrani za životinje, o zdravlju i dobrobiti životinja, zdravlju bilja i sredstvima za zaštitu bilja, osigurava se provedba Uredbe (EU) 2017/625 od 15. ožujka 2017. godine o službenim kontrolama, a u odnosu na važeći Zakon o službenim kontrolama proširuje se područje primjene na službene kontrole i druge službene aktivnosti u području zdravlja bilja i sredstava za zaštitu bilja. Prijedlogom Zakona utvrđuju se nadležna tijela i njihove zadaće vezano uz organizaciju, koordinaciju i provedbu službenih kontrola, način suradnje, komunikacije i izvješćivanja te delegiranja i financiranja poslova službenih kontrola i službenih aktivnosti. Novost u Konačnom prijedlogu Zakona o službenim kontrolama je uvođenje mogućnosti uzorkovanja robe koje se prodaju putem sredstava za komuniciranje na daljinu i mjere u slučaju utvrđenih nesukladnosti, objedinjavaju se odredbe o sustavu službenih i referentnih laboratorija za područje zdravlja bilja i sredstva za zaštitu bilja te se i detaljnije utvrđuje postupak registracije i odobravanja objekata u poslovanju s hranom i odredbe vezane uz uvozne službene kontrole pošiljaka životinja i hrane životinjskog podrijetla koje se istovremeno brišu iz postojećeg Zakona o veterinarstvu.

Novost u Konačnom prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o veterinarstvu jest mogućnost ovlaštenja fizičkih osoba (doktora veterinarske medicine) za obavljanje pojedinih službenih aktivnosti kao stručnih poslova od javnog interesa, kao na primjer, za preventivna cijepljenja, dijagnostičke i druge pretrage radi zaštite zdravlja životinja, kao i poslove mjera za otkrivanje, suzbijanje, sprječavanje i iskorjenjivanje zaraznih ili nametničkih bolesti. Svi budući ugovori o povjeravanju poslova delegiranim tijelima će se sklapati na sedam umjesto dosadašnjih pet godina. Također, umjesto dosadašnje dvije godine radnog iskustva u struci, za imenovanje ovlaštenim veterinarom potrebno je šest mjeseci rada u struci, međutim, za samostalno obavljanje poslova službenih kontrola, koje se povjeravaju samo delegiranim tijelima kao pravnim osobama u kojima rade ovlašteni veterinari, uveden je i dodatni uvjet od šest mjeseci rada pod stručnim nadzorom u delegiranom tijelu.

Provedbom Programa potpore proizvođačima tovnih svinja zbog otežanih uvjeta poslovanja uzrokovanih pandemijom COVID-19 sanirat će se pretrpljeni gubici, osigurati likvidnost proizvođača i očuvati razina primarne proizvodnje prije pojave COVID-19, čime će se zadržati postojeća razina zaposlenosti, proizvodnja sirovine za prehrambenu i prerađivačku industriju te spriječiti poremećaj u lancu opskrbe hranom, za što je predviđeno 3 milijuna kuna iz Državnog proračuna.

Kontinuitet pomoći u koronakrizi osiguran je i u sektoru vinarstva, i to izmjenama i dopunama Nacionalnog programa pomoći sektoru vina za razdoblje od 2019. do 2023. godine kojima se nastavlja provedba kriznih mjera Destilacija vina u kriznim slučajevima i Potpora za krizno skladištenje vina do 15. listopada 2021. godine, ukupne vrijednosti 20 milijuna kuna. Naime, za mjeru Destilacija vina u kriznim slučajevima osigurano je 10 milijuna kuna i omogućit će destilaciju 2 milijuna litara vina, dok se za mjeru Potpora za krizno skladištenje vina dodjeljuje 10 milijuna kuna kao potpora za skladištenje 4 milijuna litara vina u trajanju do 60 dana.

Ministarstvo poljoprivrede

(42)

Internet je naše igralište

Ukoliko trebate: webshop, web hosting, cloud, VPS, izradu, dizajn i održavanje web stranica – obratite nam se sa povjerenjem –  midnel.hr