Naslovna Novo Željka Kadlec, dobitnica nagrade za najbolji rad na međunarodnom kongresu

Željka Kadlec, dobitnica nagrade za najbolji rad na međunarodnom kongresu

42
0

Rad pod nazivom “University social responsibility: Croatian perspective” odabran je kao najbolji u području “Marketing in transformative sevices: Education”. Rad predstavlja koautorstvo Željke Kadlec, univ.spec.oec., s mentoricom prof.dr.sc. Mirnom Leko Šimić,  na doktorskoj disertaciji, pod nazivom “Primjena koncepta društvene odgovornosti i utjecaj društveno odgovornog poslovanja na sveučilišta u Republici Hrvatskoj”, i dio je istraživanja vezanih za doktorsku disertaciju u tijeku na Ekonomskom fakultetu u Osijeku.

Kongres je organiziran od strane međunarodnog udruženja “International Associationon Public and Nonprofit Marketing (IAPNM)”, a čiji je domaćin bilo sveučilište Univesity of Leon iz Španjolske. Kongres “XIX. International Congress on Public and Nonprofit Marketing; Sustainability: New challenges for Marketing and Socioeconomic Development” se održao od 2. do 4. srpnja 2020. godine u okvirima online/virtualnih prezentacija.

Željka Kadlec pripada prvoj generaciji studenata upisanih 2007. godine u Visoku školu Virovitica, na stručni studij Menadžmenta smjer Informatički menadžment, koji je upisala kao prva na upisnoj rang-listi. Kao najboljoj studentici u generaciji dodijeljena joj je Dekanova nagrada za akademsku godinu 2010/2011. Nakon završenog stručnog studija Menadžmenta, upisala je specijalistički diplomski stručni studij Menadžmenta na Veleučilištu u Šibeniku. Krajem 2012. godine zapošljava se kao polaznica stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Visokoj školi, a također suradnju s Visokom školom Virovitica imala je i kao vanjski suradnik-asistent. Kao stipendistica Visoke škole Virovitica, u studenom 2013. godine, upisuje poslijediplomski specijalistički studij Marketing posebnih područja na Ekonomskom fakultetu u Osijeku te ga završava u lipnju 2015. godine. U prosincu 2015. godine upisuje poslijediplomski doktorski studij Management na Ekonomskom fakultetu u Osijeku, također kao stipendistica Visoke škole Virovitica. Od 2013. do 2016. godine radi u Visokoj školi Virovitica kao asistentica ekonomske grupe predmeta, od 2016. do 2020. godine kao predavač, a u 2020. godini napreduje u zvanje višeg predavača te je članica Odjela za ekonomiju. Autorica je nekoliko radova u raznim kategorijama, objavljenih u zbornicima, časopisima i/ili izlaganih na konferencijama te je sudjelovala u raznim projektima financiranim iz različitih fondova.

Visoka škola Virovitica

(42)OSTAVITE KOMENTAR

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*