Naslovna Tag "Goran Blagus"

Za 80-20 sigurno znate, a za…

(Pod)sjetila me jedna jučerašnja poruka da stvari / tehnike / vještine treba puno jednostavnije pojasniti i prezentirati, pa rekoh… zašto ne. Za 80-20 sigurno znate, a za…Ako neko duže vrijeme pratite ovaj newsletter (sad ćemo uskoro u četvrtu godinu radnodnevne dinamike) onda ste mogli primijetiti kako poprilično pojednostavljam i simplificiram prodajna pisma. Izrazito ih je […]