Naslovna Blog Goran Blagus – Business coaching

Goran Blagus – Business coaching

Uvijek borba (kriva postavka)

Najgora poduzetnička postavka i najgori savjet za buduće poduzetnike je ona koja glasi kako svaki dan morate razmišljati gdje ćete naći nove klijente i razmišljati kako da zadržite postojeće klijente. Dignete se ujutro, što ranije… i prva stvar koja bi vam, po savjetu i ideju mudrih likova, morala biti – kako da danas nađem novog klijenta(?) i što […]

Ljubavna pisma

Draga X, ti si ovo, ono, ovakva, onakva (samo superlativi, molim). A ja sam ovakva, onakav, ovaj, onaj (umanjenice i epiteti koji izazivaju suosjećanje kod primatelja poruke). Volio / želio / bilo bi dobro kada bismo ovo, ono, ovako, onako Tvoj(a) Ime Malo sam zakržljao u pisanju ljubavnih pisama, posebno kada treba preuveličavati emocije. Nije […]

Dio o planiranju na koji nismo baš sretni

Ima različitih vrsta ovisnosti, a jedan od uobičajenih ovisnosti velikog broja poduzetnika je ovisnost o planiranju. Svrha planiranja je gotovo uvijek ista – pripremiti sve moguće scenarije i opcije kako bi se u trenutku kada nastupi očekivani događaj, moglo djelovati prema unaprijed definiranim koracima te maksimizirat korist tj. minimizirati gubitak. Kao što vidite, teorija je […]

Nauči ih da kupe (serijal)

U jučerašnjoj epizodi sam otvorio serijal kroz koji dekonstruiram jedan od oblika prodajni modela koji se često etiketira kao prodaja kroz edukaciju. Nije zgorega podsjetiti kako je model građen prema ponašanju potencijalnih klijenata koji u trenutku kad naiđu na problem prvo što rade je da traže izvor na kojem će naći rješenje i tek kad se uvjere da […]