Naslovna Blog Goran Blagus – Business coaching

Goran Blagus – Business coaching

Novo, new, neue… i dalje je to killer motivator

Potraga za svetim gralom tj. rečenicom koja će kod velike većine potencijalnih klijenata izazvati instant potražnju je unaprijed izgubljena misija, jer nešto takvog ne postoji. Ne postoji sveti gral koji ćete naći “tamo negdje”, već se sveti gral gradi od malih i sitnih komponenti koje pronalazite na svom (poslovnom) putu. Dajte profi fotografu jeftini fotić […]

Moramo li danas krenuti?

Moram li danas krenuti? Moram li sada kliknuti? Moram li odlučiti ovog trenutka? Moram li… Hitnost / urgentnost (urgency) je nezaobilazna komponenta svake prodajne koreografije. Ono što želite (ako ne želite, onda to morate željeti) je da si primatelj vaše poruke postavi jednu od varijacija gornjeg “moram li…” pitanja. Vaš zadatak je da mu na […]

Jeste dostupni?

I dok dalje prevladava stav kako je upotreba otvorenih pitanja puno korisnija, no nema do zatvorenih pitanja koja su odlična u zamrlim pregovorima, follow-up procedurama i… naslovima poruka. Zatvorena pitanja su ona vrsta pitanja koja drugoj strani ne daju veliku priliku za kompliciranim odgovorom, već klasično DA / NE. Isto tako, zatvorena pitanja se odlično […]

Kolika vam je satnica?

U jučerašnjem newsletteru sam malo “okrznuo” jedan od modela izračuna satnica rada, pa kako je bilo upita i komentara na tu temu, zašto to ne elaborirati. Zapravo, tema sa satnicom je izrazito interesantna za uslužne djelatnosti i razne freelancere. Uobičajeni pristup cjenovnoj definiciji satnica se radi tako da se ispita stanje na tržištu i onda […]