Ime

55
0

Znam da voliš kad ti izgovorim ime.
Kad njegova slova prostruje mojim dušnikom.
Kad iz srca krenu prema plućima,
Pa se vinu kroza nj u zrak prema glasnicama
Koje,
Lagano,
U ritmu zatitraju,
Kao leptiri svojim krhkim, pamučnim krilima
Potaknuti strujanjem vjetra,
Pa nastave dalje preko jezika
Sve do usana
Koje se, napokon, razvuku u osmjeh
Tvojeg imena.
Znam da voliš kad ti izgovorim ime.
I ja volim kad ti
Otpjevaš moje.

Dario Vrbaslija

(55)

Tagovi: