Naslovna Tag "Marko Blažević"

Ja sam Nikon: Marko Blažević

Među 100 odabranih fotografija regionalnog natječaja ”Ja sam Nikon” je i ”Gondolijer u Veneciji”, našeg Marka Blaževića Mladi i talentirani fotograf, Marko Blažević iz Gornjeg Bazja, zasigurno je poskočio od sreće, kada je doznao da je njegova fotografija gondolijera u Veneciji, izabrana među 100 fotografija regionalnog natječaja ”Ja sam Nikon” koji je povodom 100 godina […]