Naslovna Tag "Igor Fazekaš"

Igor Fazekaš predložen za člana Uprave Hrvatskih šuma d.o.o.

Na sjednici Vlade RH, koja je održana u četvrtak 2. studenog, Vlada je, Skupštini društva Hrvatske šume d.o.o. predložila imenovanje predsjednika Uprave i članova Uprave društva, sukladno Uredbi o kriterijima za provedbu postupaka odabira i imenovanja kandidata za predsjednika i članove uprava trgovačkih društava i drugih pravnih osoba od strateškog i posebnog interesa za Republiku […]

Igor Fazekaš: Pedijatrijska ordinacija i liječnica Željkica Gerenčir nastavljaju sa radom

Pedijatrijska ordinacija i pedijatrica Željkica Gerenčir, nesmetano će nastaviti s radom u gradu Slatini. Zaključak je to održanog sastanka, a Igor Fazekaš, ravnatelj Doma zdravlja Virovitičko-podravske županije o navedenom nam je kazao: “Nakon održanog sastanka i pronađenog rješenja, želimo informirati javnost kao i građane grada Slatine, roditelje pacijenata pedijatrijske ordinacije u Slatini, da će ordinacija nesmetano […]