Naslovna Tag "EU parlametn"

Borzan: Uređaje proizvode da „crknu“ čim istekne jamstvo

Danas je Europski parlament usvojio Izvješće o produljenju trajanja uređaja. Usvojeni su i svi prijedlozi hrvatske europarlamentarke Biljane Borzan koja je tražila zabranu programiranog kvarenja, zabranu neodvojive ugradnje vitalnih dijelova, veću dostupnost rezervnih dijelova na tržištu, te uvođenje oznake minimalnog trajanja uređaja. Čak 92 posto građana Francuske smatra da su proizvodi koje kupuju programirani da […]

Europarlament raspravlja o kontaminaciji hrane ambalažom

Sadrži li ambalaža za hranu opasne kemikalije i spojeve i kako poboljšati EU zakone koji štite građane od mogućih posljedica, pitanje je o kojem raspravlja Europski parlament. Odbor za okoliš, zdravlje i sigurnost hrane ocjenjuje učinak primjene i potencijalne promjene Regulative o materijalima i predmetima koji dolaze u dodir s hranom (Food Contact Materials-FCM). – […]