Naslovna Blog Goran Blagus – Business coaching

Goran Blagus – Business coaching

Ne pucajte u glasnika

Ovo što slijedi jedan je od principa (postulata) koji se pridržavaju i demonstriraju likovi koji pišu uspješne prodajne poruke, landing pageove, prodajna pisma, reklame… On je dio grupe principa iz “dark side” copywriting vještina, a kako “mračne” tehnike često imaju više uspjeha od “svijetlih”, evo jednog od principa iz “te kutije”. Kod potencijalnih klijenata ne […]

Time-out rješenje

Svaka materija kod (pre)učestalog korištenja dođe u fazu zamora nakon čega puca, lomi se, otkazuje, radi greške, raspada se… Ljudsko tijelo, najkompleksniji uređaj koji smo dobili na upravljanje, se isto kod prekomjernog korištenja “potroši” i u jednom trenutku “pukne”. Danas je vrlo popularno to pucanje nazvati “burnout”, te je u isto vrijeme vrlo popularno na […]

”Samo” i “još”

Za danas nešto vrlo kratko, konkretno i moćno. Prepoznajte li razliku u (prodajnoj) komunikaciji kada se koriste riječi “samo” i “još”, te kako se kroz njihovu upotrebu može osjetiti nesigurnost osobe koja koristi te riječi? Za <osjećaj emociju=”” rezultat=””> trebate SAMO kupiti / uložiti / investirati… Kako bi bili X, SAMO Vam treba…</osjećaj> “Samo” se […]

Kako sam postao “totalni kreten”

Ako aktivno i neko duže vrijeme pratite ovaj newsletter ili ste na nekom od portala “ulovili” neki od mojih tekstova, komentara ili mišljenja, gotovo uvijek možete što direktno, a što indirektno vidjeti kako propagiram da je smjer do najboljih poslovnih rezultata u implementaciji polarizacije. Zadnje dvije godine su po pitanju polarizacije dešava puno društveno – socijalnih […]