Naslovna Blog Goran Blagus – Business coaching

Goran Blagus – Business coaching

Ona emocija koju često skrivamo, neuspješno

Do sada nije bio ni jedan slučaj u kojem sam prezentirao ili prenosio znanje i vještine iz korištenja emocija u prodajno-poslovnim aktivnostima, a da svi polaznici nisu reagirali na spomen jedne jako važne pokretačke emocije – POHOTA! Oh da… pohota… lust… poriv… želja… sex… fetiši… Često i prečesto se emocija “pohote” previše direktno povezuje s […]

Tko je vaš neprijatelj?

Možemo sjesti za (okrugli) stol, naručiti kavu, gin, pivo, kolače, janjetinu, ćevape, tofu, voće, povrće… i možemo do milje volje raspravljati i kontemplirati kako je puno važnije ne spominjati negativna stanja, neke izmišljene ili realne neprijatelje, osvještavati neželjena stanja jer “ono što misliš to postaješ”, jer “previše je negative oko nas”, jer “ljubav je najvažnija”, […]

Kako efektivno koristiti “kako”

Kako efektivno koristiti “kako” Kako efektivno iskoristiti “kako” u privlačenju potencijalnih klijenata Kako efektivno koristim “kako” u privlačenju potencijalnih klijenata Kako smo efektivno iskoristili “kako” u privlačenju potencijalnih klijenata Kako su efektivno iskoristili “kako” u privlačenju potencijalnih klijenata Ovo gore su gotovo pa identični naslovi, nakon čega slijede 99% identični sadržaj, no svaki od tih […]

Ne pucajte u glasnika

Ovo što slijedi jedan je od principa (postulata) koji se pridržavaju i demonstriraju likovi koji pišu uspješne prodajne poruke, landing pageove, prodajna pisma, reklame… On je dio grupe principa iz “dark side” copywriting vještina, a kako “mračne” tehnike često imaju više uspjeha od “svijetlih”, evo jednog od principa iz “te kutije”. Kod potencijalnih klijenata ne […]

Time-out rješenje

Svaka materija kod (pre)učestalog korištenja dođe u fazu zamora nakon čega puca, lomi se, otkazuje, radi greške, raspada se… Ljudsko tijelo, najkompleksniji uređaj koji smo dobili na upravljanje, se isto kod prekomjernog korištenja “potroši” i u jednom trenutku “pukne”. Danas je vrlo popularno to pucanje nazvati “burnout”, te je u isto vrijeme vrlo popularno na […]